Monday, July 22, 2024

ปัญหาสายตาและการมองเห็น

สายตาสั้น

สายตาสั้นเป็นปัญหาด้านสายตาที่พบได้โดยทั่วไป 25% ของผู้ใหญ่ทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาสายตาสั้น ผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นมักจะมองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ไกลออกไปไม่ชัด เพราะการรวมแสงของภาพจะตกก่อนถึงจอประสาทตา แต่หากเลื่อนวัตถุนั้นๆ ให้เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย ๆ หรือหากเรเดินเข้าไปใกล้วัตถุนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ แสงที่ผ่านเข้ามาในดวงตาของเราจะตกกระทบใกล้กับจอประสาทตามากขึ้น จนสามารถโฟกัสภาพได้พอดี ทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นได้ชัดเจน สาเหตุของสายตาสั้นเกิดจากการที่กระจกตาโค้งเกินไป หรือขนาดลูกตายาวเกินไป ส่งผลให้กำลังการรวมแสงของตามากเกินไปและตกกระทบก่อนถึงจอประสาทตา จึงทำให้มองภาพในที่ใกล้ไม่ชัด ภาวะสายตาสั้นจะตรวจพบในช่วงอายุ 8 – 12 ปี และจะสั้นขึ้นในช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่น และจะอยู่คงที่ในช่วงวัยทำงานต้นๆ แม้ว่าภาวะสายตาสั้นจะไม่เป็นอันตราย แต่หากมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จอประสาทตาจะฉีกขาด

สายตายาวโดยกำเนิด
สายตายาวโดยกำเนิดเป็นอาการผิดปกติทางสายตาอีกรูปแบบหนึ่งเกิดจากการที่กระจกตาแบนเกินไป หรือขนาดของลูกตาสั้นเกินไป ส่งผลให้กำลังการรวมแสงน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา การรวมแสงจึงตกหลังจอประสาทตา ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดทั้งใกล้และไกล อาจจะรู้สึกปวดหัวและปวดตาง่ายเมื่อต้องเพ่ง สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตายาวโดยกำเนิด อาจมีอาการแตกต่างกันออกไป มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุและระดับความผิดปกติของสายตา ซึ่งโดยปกติภาวะสายตายาวโดยกำหนดจะสามารถหายได้เองเพราะขนาดของลูกตาจะปรับยาวขึ้นตามธรรมชาติ
 
 

สายตายาวตามอายุ

สายตายาวตามอายุมักจะเกิดกับคนที่มีอายุมากขึ้น อาการสายตายาวตามอายุเกิดจากเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติเริ่มแข็งตัวมากขึ้น ประกอบกับกล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพ ขาดความยืดหยุ่นในการปรับให้เลนส์แก้วตาพองตัวขึ้นหรือแบนลงเพื่อช่วยปรับโฟกัสในการมองระยะใกล้ได้ ทำให้มองเห็นภาพในระยะใกล้ได้ไม่ชัดเหมือนเดิม ซึ่งแตกต่างจากภาวะสายตายาวโดยกำเนิด

สายตาเอียง

 
สายตาเอียงเกิดจากการที่กระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแนว ส่งผลให้กำลังการรวมแสงของตาในแนว
ต่างๆ ไม่เท่ากัน ทำให้มองเห็นภาพซ้อน และไม่ชัดทั้งใกล้และไกล ผู้ที่มีภาวะสายตาเอียงจะมองเห็นภาพซ้อนและไม่ชัดทั้งใกล้และไกล บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะด้วย ซึ่งสายตาเอียงนี้จะเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กับภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวโดยกำเนิด

 

ขอขอบคุณที่มา http://www.essilor.co.th/about-vision/about-your-eyes/eye-health

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อประสบการณ์อย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งาน หากท่านดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เราจะถือว่าท่านยินยอมรับคุกกี้ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา นโยบายคุกกี้