Saturday, December 04, 2021

 

  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 - 50 ปี   

     สำหรับแม่บ้านหรือผู้ที่เครียดกับการปฏิบัติงาน ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเอง ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง ปวดท้อง โดยเน้นอัตราเสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและอวัยวะในช่องท้อง