Saturday, December 04, 2021

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 - 35 ปี

     สำหรับผู้ที่ทำงานเคร่งเครียดกับการปฏิบัติงาน เพื่อความมั่นใจในสุขภาพของตัวเอง ควรสำรวจจากการเริ่มมีปัญหาสุขภาพเพื่อการแก้ไขที่ทันท่วงที